Waarden

Participatie

Participatie zit in het DNA van Ouderspunt. Het streefdoel is een participatieve hulpverlening waar ouders volwaardige partners zijn, geïnformeerd en betrokken worden en mee kunnen beslissen.
Ook binnen onze organisatie streven we ernaar dat iedereen betrokken wordt bij het uitbouwen van de werking en de interne processen: ouders, andere vrijwilligers en medewerkers.

Constructief

Ouderspunt blijft zoeken naar oplossingen.
We gaan daarbij uit van en bouwen verder op het goede dat er is en zoeken van daaruit verder naar verbetering. We doen dit in onze adviezen naar hulpverlening, we doen dit ook in de eigen werking.

Respect

De bestaansreden van Ouderspunt is het respect voor het ouderschap, ook als ouders in contact komen met jeugdhulp.
Wij vragen respect voor de eigen situatie en de positie van ouders in de jeugdhulp. We zijn respectvol voor elkaar in onze organisatie en in contacten met andere spelers in de jeugdhulp.

Verbinding

Eigen aan Ouderspunt is het zoeken naar verbinding: linken leggen tussen de beleving en de ervaringen van ouders, de voorzieningen en het beleid.
Vaak is er ontgoocheling en kwaadheid, maar we blijven zoeken hoe we lijnen kunnen openhouden en in dialoog kunnen blijven gaan met elkaar, omdat we geloven dat verbinding een basis is om verandering te bewerkstelligen.