Onze missie

Ouderspunt draagt ertoe bij dat de jeugdhulp meer participatief georganiseerd wordt en dat de positie en de betrokkenheid van ouders versterkt wordt om te komen tot een betere hulpverlening aan jongeren en gezinnen.

Ouderspunt draagt bij aan een genuanceerde en positieve beeldvorming over ouders in de jeugdhulp: binnen de jeugdhulp zelf, binnen het beleid en in de brede samenleving.

Ouderspunt luistert naar wat ouders zeggen over de jeugdhulp en laat hun stem weerklinken bij hulpverleners, in voorzieningen en in het overheidsbeleid. Dat doet Ouderspunt door ouders te bevragen over hun ervaring met de jeugdhulp in Vlaanderen. De output hiervan vormt de basis voor dialoog en gesprek tussen ouders, professionelen en beleid.

Ouderspunt is inspirerend én ondersteunend voor beleid en medewerkers van voorzieningen in het versterken van ouderparticipatie. Ouderspunt adviseert en beïnvloedt waar mogelijk/wenselijk. Systeemfouten in de hulpverlening worden aangekaart, toegelicht en geduid, steeds vanuit een verbindende benadering.