Bestuursorgaan en algemene vergadering

Ouderspunt is een officieel erkende cliëntenorganisatie voor ouders met kinderen in de jeugdhulp, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.  
Ouderspunt is een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) in de social-profit.

Een vzw bestaat verplicht uit twee organen, de algemene vergadering (AV) en het bestuursorgaan.
De AV komt meestal 2 keer per jaar samen om de grote beleidslijnen te bespreken en het bestuur op te volgen.
Het bestuursorgaan komt een zestal keer per jaar samen en bepaalt het beleid in samenwerking met de coördinator.

Je kan als ouder (met ervaring in de jeugdhulp) meewerken en deel uitmaken van deze 2 bestuursorganen.
We zijn steeds op zoek naar ouders die lid willen worden van de AV en/of het bestuursorgaan.
Het is wel belangrijk dat jouw ervaringen in de jeugdhulp minder dan 10 jaar geleden zijn. Lid worden is geen vrijblijvend engagement, we verwachten dat je steeds aanwezig bent op de vooraf vastgelegde vergaderingen.

Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten?

Neem dan contact op met coördinator Koen
via koen@ouderspunt.be of 0484 13 77 48.

Misschien word jij dan als ouder binnenkort lid van de AV en/of het bestuur van Ouderpunt.
Bekijk hier alvast de uitgebreide vacature.