Wat is Ouderspunt?

Ouderspunt is een unieke organisatie in Vlaanderen die steeds vertrekt vanuit het perspectief van ouders. We zijn er voor ouders die zich niet altijd gehoord, begrepen of erkend voelen in de jeugdhulp. We luisteren naar hen en werken samen uit hoe het anders en beter kan.
Ouderspunt vindt dat ouders met ervaring in de jeugdhulp hiervoor moeten kunnen participeren aan het beleid van de overheid en voorzieningen en dat steeds in een kritische, constructieve en oplossingsgerichte dialoog.

Concreet wil Ouderspunt:

 • De stem van ouders met kinderen in de jeugdhulp horen en versterken.
 • Het beleid en voorzieningen adviseren en beïnvloeden met wat we horen en leren van ouders.
 • Systeemfouten in de hulpverlening aankaarten en meedenken over oplossingen.
 • Inspireren én ondersteunen van het beleid/voorzieningen om ouders meer te laten participeren.
 • Steeds in dialoog gaan en samenwerken.
 • Meewerken aan een genuanceerde beeldvorming van ouders in de jeugdhulp.

Wat doet Ouderspunt niet?

 • We zijn geen zelfhulporganisatie.
 • We doen niet aan hulpverlening.
 • We behandelen geen individuele situaties, maar zoeken steeds naar het gemeenschappelijke in meerdere situaties.
 • We zijn geen belangenvereniging (bv. zoals een vakbond).
 • We behandelen geen klachten tegen voorzieningen (hiervoor kan je terecht bij de Jo-lijn)
 • We voeren geen aanklaagbeleid, maar zoeken mee naar oplossingen.

Benieuwd naar de geschiedenis van onze organisatie?

Wat is de missie en visie van Ouderspunt?

Hoe willen we impact hebben op de jeugdhulp?

Wat is de bestaansreden van Ouderspunt en welke waarden vinden we belangrijk?

Wil je als ouder deel uitmaken van het bestuur van Ouderspunt?