vacature

Ouderspunt zoekt een enthousiaste medewerker vorming en ouderwerking

(50%, met max. 10 jaar anciënniteit)

Ben jij gepassioneerd door vorming en participatief werken? Lees dan zeker verder, misschien hebben we een match.

Ouderspunt is een officieel erkende cliëntorganisatie voor ouders met kinderen in de jeugdhulp, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

We willen impact realiseren op de jeugdhulp in Vlaanderen, vanuit een sterke dialoog tussen ouders, hulpverleners en voorzieningen, en zo bijdragen aan een betere zorg/hulp aan kinderen, jongeren en hun context.
We streven daarvoor naar een participatieve jeugdhulpverlening, waarbij we steeds vertrekken vanuit het perspectief van de ouders. We willen de positie en de betrokkenheid van ouders in de jeugdhulp versterken.

We ondersteunen ouders om hun stem te laten horen en hun noden/ervaringen kenbaar te maken aan de overheid en aan voorzieningen. We bevragen ouders over hun ervaringen in de jeugdhulp en wat zij belangrijk vinden. We brengen hun thema’s naar buiten, we formuleren adviezen op nieuwe ontwikkelingen in het jeugdhulplandschap en we gaan in dialoog met hulpverleners. We streven een genuanceerde beeldvorming na. Dit alles gebeurt in co-creatie met ouders.

De organisatie bestaat nu uit 5 medewerkers en een 50-tal ouders/vrijwilligers die sterk samenwerken om het doel te bereiken. Ons werkingsgebied omvat heel Vlaanderen.

Functieomschrijving:

Als medewerking vorming:
We willen als organisatie laagdrempelige vorming aanbieden over participatie in de jeugdhulp vanuit het cliëntenperspectief van ouders en dat perspectief inbrengen in het brede veld van het maatschappelijke werk. Daarnaast willen we ook bijdragen tot het toegankelijk maken van de rechten en plichten van de doelgroep.
De vormingsinitiatieven richten zich zowel naar de doelgroep van ouders, als naar hulpverleners en voorzieningen.

Opdrachten (in nauw overleg met het team):

 • Eigen vormingspakketten uitwerken (op basis van reeds aanwezige info/kennis).
 • Vorming aanbieden en geven aan groepen (fysiek en online), en via Webinars en e-learning

Als medewerker ouderwerking:
In de ouderwerking bevragen we ouders over hun ervaring met de jeugdhulp in Vlaanderen. We luisteren naar hun noden en verwachtingen. De aandachtspunten van ouders vormen nadien de basis voor een dialoog met professionelen en het beleid.
De ouderwerking gebeurt zowel in fysiek als in online overleg en steeds vanuit het idee om niet 'in de plaats van ouders' te spreken over participatie van ouders, maar mét de ouders een gesprek te beginnen over de thema’s die zij belangrijk vinden. Daarnaast organiseren we diverse digitale bevragingen via sociale media en de website om een breder bereik te realiseren.

Opdrachten (in directe samenwerking met de medewerker ouder- en vrijwilligerswerking):

 • Ontmoeting en gesprek organiseren met ouders met ervaring in de jeugdhulp o.a. via oudergroepen (ontmoetingsgroepen en thema groepen).
 • De dialoog aangaan met professionelen in de jeugdhulp op basis van de aandachtspunten van ouders.

Profiel en vaardigheden:

 • Je gelooft in de meerwaarde van participatie van ouders in de jeugdhulp, en dat dit een positieve impact kan hebben op een betere jeugdhulp.
 • Je voelt je betrokken bij de doelgroep en je kan samen met hen meewerken aan de opdracht van de organisatie volgens de missie en visie.
 • Je bent geboeid door het geven van vorming (in groep) en durft te experimenteren met diverse leuke methodieken naargelang de doelgroep.
 • Ervaring in het ontwikkelen en geven van vorming, en/of aantoonbare didactische vaardigheden zijn een meerwaarde.
 • Je hebt kennis van en ervaring met digitale tools die jouw opdracht versterken.
 • Je kan zelfstandig werken, ziet werk en neemt initiatief. Je hebt zin voor verantwoordelijkheid, werkt nauwgezet en grondig, denkt oplossings- en resultaatgericht. Vanuit een goed organisatievermogen  houd je je aan de gemaakte afspraken en deadlines. Flexibiliteit schrikt je niet af.
 • Een klein team in een kleine organisatie spreekt je aan waarbij je openstaat voor dialoog en feedback. Je werkt nauw samen met de coördinator, de andere teamleden en ouders/vrijwilligers naargelang de opdracht.
 • Je hebt minimaal een bachelordiploma (of gelijkwaardig) in menswetenschappelijke richting (of gelijkwaardig via ervaring) of een aanverwante richting, of je beschikt over zeer aantoonbare ervaring.
 • Je hebt een eerste werkervaring als vormingsmedewerker achter de rug. Ervaring in de jeugdhulp en/of met cliëntenparticipatie in de hulpverlening zijn een pluspunt.
 • Je kan je gemakkelijk verplaatsen in Vlaanderen in functie van de opdracht.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de regio Vlaams-Brabant en Brussel.

We bieden jou:

 • De kans om mee te werken in een erkende cliëntenorganisatie aan een meer participatieve jeugdhulpverlening. Affiniteit met de jeugdhulp is een pluspunt.
 • Een contract onbepaalde duur met deeltijdse tewerkstelling (50%). We zijn voorlopig gesubsidieerd tot en met 2023.
 • Barema en arbeidsvoorwaarden volgens PC 319.01 (B1C).
 • Laptop en GSM ifv het werk, woonwerk verkeer of/en thuiswerkvergoeding.
 • Standplaats: Berchem of Gent overeen te komen in functie van de woonplaats, met veel ruimte voor thuiswerk. 
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk.

Hoe solliciteer je?

 • Solliciteren kan met een motivatiebrief en CV t.e.m. 21 12 2021 via mail naar koen@ouderspunt.be
 • Geselecteerde kandidaten worden gevraagd vooraf een korte opdracht uit te werken en die toe te lichten in het sollicitatiegesprek. Dit gesprek is voorzien op 13 01 2022 in Berchem, Auwersstraat 49 (in de namiddag).
 • De uiteindelijke selectie gebeurt op basis van de brief, CV, opdracht en het sollicitatiegesprek.

Heb je nog vragen over deze vacature?

Hiervoor kan je terecht bij Koen Clottens (coördinator) via mail koen@ouderspunt.be of telefonisch 0484/13 77 48.