Samenwerken met het Cliëntenforum

Ontstaan

In 2018 verscheen het 'Decreet betreffende cliëntenorganisaties en Cliëntenforum in de Integrale jeugdhulp'. Dit decreet gaat over de participatie van cliënten in de jeugdhulp.
In 2021 hebben de 6 bestaande erkende cliëntenorganisaties (Ouderspunt, Pleegzorg Vlaanderen, Cachet, Gezin en Handicap, De Ouders en Ouders voor inclusie en Gezin) de opdracht gekregen van de Vlaamse overheid om een nieuw Cliëntenforum op te richten. Eind 2021 werd het geleverde denkwerk neergeschreven in een jaarplan dat werd goedgekeurd door de bevoegde commissie.
In december 2021 werd de vzw Cliëntenforum officieel opgericht door de 6 erkende cliëntenorganisaties die allen zetelen als oprichter/bestuurder. Het Cliëntenforum bevindt zich momenteel in een opstartfase.

Doelstelling

Het Cliëntenforum werkt mee aan het realiseren van een transparante en participatieve jeugdhulp.
Het Cliëntenforum wil zo de samenleving in beweging te brengen, om kinderen en jongeren maximaal kansrijk te laten opgroeien, in hun vertrouwde omgeving.

Wie kan lid worden?

  • Erkende cliëntenorganisaties binnen de jeugdhulp
  • Organisaties die minstens 1 jaar actief is in belangenbehartiging van cliënten binnen de jeugdhulp

Overheden, organisaties die jeugdhulpverlening aanbieden of individuen kunnen geen lid worden van het Cliëntenforum.

Partners

Het Cliëntenforum zal samenwerken met verschillende partners zoals Levl (Minderhedenforum), Netwerk tegen Armoede, …

Interesse in onze samenwerking met het Cliëntenforum?
Neem dan contact op met coördinator Koen
via koen@ouderspunt.be of 0484 13 77 48
of met de verantwoordelijke Ingrid
via ingrid@ouderspunt.be of 0492 25 29 01.