Samenwerken met het beleid

We willen impact hebben op de jeugdhulp. We volgen onderzoeken op rond 'ouderschap en jeugdhulp'. We bekijken wat we eruit kunnen leren en brengen adviezen van ouders in. We zoeken samen met ouders naar onze bijdrage aan een positieve verandering in de jeugdhulp.

Participeren aan beleid

We moedigen ouders aan om te participeren aan beleidsvorming. We ondersteunen hen om hun stem te laten horen op overlegfora. We coachen onze cliëntvertegenwoordigers. Zij nemen deel aan de IROJ's (intersectoraal regionaal overleg jeugdhulp) en vele andere vergaderingen en werkgroepen die het doel hebben de hulpverlening te ondersteunen of te verbeteren.

Beleidsadvies

We bevragen ouders over beleidsthema's en brengen hun perspectief en beleving in binnen allerhande overlegstructuren op zowel regionaal als Vlaams niveau. We formuleren ook beleidsadviezen voor de overheid. Hiervoor baseren we ons op bronmateriaal en input die we verzamelen vanuit de oudergroepen en bredere digitale bevragingen bij ouders met kinderen in de jeugdhulp.

Interesse in onze samenwerking met het beleid?
Neem dan contact op met coördinator Koen
via koen@ouderspunt.be of 0484 13 77 48
of met de verantwoordelijke Ingrid
via ingrid@ouderspunt.be of 0492 25 29 01.