Samenwerking

Samenwerken met ouders als ervaringsdeskundigen: dat is de kracht van onze werking. 
We bouwen mee aan het Cliëntenforum dat werkt aan een transparante en participatieve jeugdhulp. We zetten in op samenwerking met andere organisaties en met het beleid om onze doelen te bereiken.

Een participatieve hulpverlening vullen we samen met ouders én jeugdhulpaanbieders in.

We ondersteunen ouders om te participeren aan beleidsvorming en we formuleren beleidsadviezen.

Het Cliëntenforum werkt mee aan het realiseren van een transparante en participatieve jeugdhulp.