Wat zeggen ouders?

De standpunten, adviezen en aandachtspunten van ouders over allerhande thema’s in de jeugdhulp schrijven we neer en noemen we ‘bronmateriaal’. Deze teksten zijn goedgekeurd door de ouders van onze werking. Zij vormen de kern van onze werking en stellen we graag ter beschikking zodat de stem van ouders vlot geconsulteerd kan worden door hulpverleners en beleid  

Participatie van ouders aan het hulpverleningstraject van hun kind.

Bron: Dialoog tussen ouders en hulpverleners

Download
Ouderwerking in de jeugdhulp

Bron: Dialoog tussen ouders en hulpverleners

Download