Wat zeggen ouders?

De standpunten, adviezen en aandachtspunten van ouders over allerhande thema’s in de jeugdhulp schrijven we neer en noemen we ‘bronmateriaal’. Deze teksten zijn goedgekeurd door de ouders van onze werking. Zij vormen de kern van onze werking en stellen we graag ter beschikking zodat de stem van ouders vlot geconsulteerd kan worden door hulpverleners en beleid  

Instemmen met hulpverlening

Bron: Adviezen van ouders

Download
Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders

Bron: Adviezen van ouders

Download
Beveiligend verblijf

Bron: Adviezen van ouders

Download
Tevredenheidsmeting

Bron: Adviezen van ouders

Download
Rechten van ouders in de jeugdhulp

Bron: Adviezen van ouders

Download
Participatieve basishouding

Bron: Adviezen van ouders

Download
Jeugddelinquentierecht

Bron: Adviezen van ouders

Download
Informeren

Bron: Adviezen van ouders

Download
Goede praktijken

Bron: Adviezen van ouders

Download
Gegevensdeling

Bron: Adviezen van ouders

Download
Doelstellingen in de Jeugdhulp

Bron: Adviezen van ouders

Download
Contextbegeleiding

Bron: Adviezen van ouders

Download
1 Gezin 1 Plan

Bron: Adviezen van ouders

Download
Vragenlijst

Bron: Adviezen van ouders

Download
Corona ervaringen september 2020

Bron: Adviezen van ouders

Download
Corona ervaringen juni 2020

Bron: Adviezen van ouders

Download