Wat doen we

We verzamelen ervaringen van ouders met de jeugdhulp.

De medewerkers van Ouders. bundelen al jullie ervaringen, voorstellen, adviezen en tips en zorgen er samen met jullie voor dat deze terecht komen bij de juiste mensen en organisaties in de Jeugdhulp. 

Hiervoor organiseren we verschillende activiteiten (bv. hulpverlenersgroepen, dialoogdagen, ...) waar jullie ervaringen als ouders steeds centraal staan.  

Als we teksten, documenten of adviezen opmaken en verspreiden, worden er geen namen vermeld. Niet van jullie als ouders, maar ook niet van organisaties of hulpverleners. We willen ieders veiligheid en privacy  garanderen. 
We willen niet  in de plaats van  ouders spreken maar in de eerste plaats mét ouders een gesprek aangaan over alle thema’s die zij belangrijk vinden in de jeugdhulpverlening. 

In de oudergroepen komen ouders samen om te praten over hun ervaringen met de Jeugdhulp.

In een hulpverlenersgroep gaan hulpverleners met elkaar en met ouders in gesprek over de participatie van ouders in hun werking.

Tijdens een dialoogdag gaan ouders en hulpverleners met elkaar in gesprek over een door de ouders gekozen thema.

Het IROJ is een vergadering die in elke provincie wordt gehouden en waar een ouder, samen met een medewerker, aan deelneemt.

Naast het IROJ zijn er nog veel andere vergaderingen en werkgroepen die tot doel hebben de hulpverlening te ondersteunen of te verbeteren.

SCHouders is een tijdschrift dat we zelf maken en uitgeven en richt zich in de eerste plaats naar ouders.

Ouders kunnen contact met ons opnemen als ze gewoon hun verhaal willen delen met ons.

Heb jij als ouder een kind in de jeugdhulpverlening en wil je jouw ervaring daarover kwijt, dan kan je meedoen!