Ouders verbonden aan onze organisatie delen informatie die zij nuttig vonden met andere ouders.  De informatie is opgedeeld in thema's. Onder elk thema vind je organisaties met een stukje uitleg en een link naar hun website.

Over jeugdhulp

Dit is de algemene website van de Vlaamse overheid over het aanbod Jeugdhulp in Vlaanderen. Hier vind je een overzicht van alle hulp, rechtstreeks en niet-rechtstreeks toegankelijk. Ook alle mogelijke thema’s waarvoor je hulp kan vragen, vind je hier bv. autisme, rechten van ouders en kinderen, pleegzorg,... 

Website
Hoe werkt jeugdhulp
Aanbod
Organisaties

IROJ

In elke regio zijn er regelmatig overleggen over hoe de jeugdhulp er in de eigen regio kan uitzien. Dit overleg heet het IROJ: Intersectoraal Regionaal Overlegplatform Jeugdhulp. Ook wij van ouders. nemen deel aan het IROJ in Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant. 


IROJ

Cliëntoverleg en bemiddeling in de Jeugdhulp 

Indien er in jouw hulpverlening iets moeilijk loopt, er zijn bijvoorbeeld conflicten met de hulpverlener of er dreigt een stopzetting te komen, of je zit vast en weet niet meer welke hulp nog mogelijk is,… dan kan je een cliëntoverleg of een bemiddeling in de jeugdhulp aanvragen. Deze diensten zijn gratis. 

Cliëntoverleg 

Bemiddeling 

Opgroeien 

Jongerenwelzijn en Kind en Gezin zijn samen het agentschap Opgroeien geworden. Hier vind je het aanbod van het agentschap Opgroeien en interessante artikels en nieuwtjes over kinderen/jongeren en jeugdhulp. 

Website

Crisishulp 

Heb je een kind jonger dan 18 jaar die in crisis zit, dan kan je 24/24 bellen naar crisishulp. Je kan er advies krijgen, informatie, ondersteuning en opvang. 

Website

Tzitemzo 

Op deze website vind je als ouder maar ook als kind of jongere informatie over kinderrechten en thema’s als scheiding, hoorrecht, onderwijs, het gerecht, ... 

Website

De Sociale Kaart 

De sociale kaart bevat een overzicht van zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers in Vlaanderen en Brussel. 


Website

Kindermishandeling 

Het vertrouwenscentrum wil kinderen en ouders helpen een veilige omgeving te bieden. Je kan als ouder en als jongere zelf de stap naar het vertrouwenscentrum zetten, ook als je eerst anoniem wilt blijven. Op de website is er een speciaal deel ontwikkeld voor kinderen en jongeren waar in begrijpbare taal uitleg wordt gegeven over wat het vertrouwenscentrum is en hoe ze werken. 

Website