Tijd voor een nieuw jaarthema

Nieuw jaar, dat betekent een nieuw jaarthema. En in 2023 mogen dat zelfs 2 jaarthema's zijn.

Het eerste thema is 'beeldvorming'. Ouders worstelen vaak met het veelal negatieve beeld dat in de media en in de samenleving heerst rond jeugdhulp. 
Het tweede thema is 'Samenwerken met de sociale dienst van de jeugdrechtbank', ook een thema dat leeft bij ouders met ervaring in de jeugdhulp. 

Verwacht je in de loop van 2023 dus aan updates over ons werkproces en onze bevindingen. Het wordt ongetwijfeld weer een boeiend traject.