Terugblik op de Dialoogdagen

Op 25 november en 9 december gingen onze Dialoogdagen 'SamenWerk(t)' door in zowel Limburg als Antwerpen.

'Samenwerken' was ons jaarthema 2022. Deze Dialoogdagen waren het slotstuk van een jaar boeiend "samenwerken" rond dit thema. Doorheen het jaar kwamen medewerkers en ouders regelmatig samen om te brainstormen over wat samenwerken precies betekent en wat er nodig is om goed te kunnen samenwerken. 

Tijdens het themaweekend kwamen zij zo tot vijf belangrijke pijlers voor een goede samenwerking: vertrouwen en respect, gelijkwaardigheid, menselijkheid en de ‘klik’, informeren en samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders/sectoren onderling.

Deze 5 pijlers vormden het uitgangspunt om tijdens de Dialoogdagen, aan de hand van creatieve werkvormen, in gesprek te gaan. En als we de evaluatieformulieren mogen geloven, waren dat inspirerende en waardevolle gesprekken.
Zie die formulieren maar eens vliegen! 

Bedankt aan iedereen die erbij was.