Vertrouwenspersoon voor Ouders

Het is niet altijd makkelijk om alle stappen in en naar de jeugdhulp alleen te zetten. Daarom hebben zowel kinderen, jongeren en ouders (en andere opvoedingsverantwoordelijken) recht op bijstand door een vertrouwenspersoon.

Elk kind, jongere of ouder in de jeugdhulp kan beroep doen op een vertrouwenspersoon om hem te vergezellen naar alle contacten met jeugdhulpverleners, en om hem te ondersteunen bij het uitoefenen van zijn rechten. Een vertrouwenspersoon is in de eerste plaats iemand bij wie je je je goed voelt, en met wie je een vertrouwensband hebt. Het gaat om een recht, geen plicht. Jij of je kind zijn dus niet verplicht om een vertrouwenspersoon aan te duiden of te hebben.

Meer informatie kan je vinden op de website van Opgroeien