#ParticipatieTalks 5 staat online

De vijfde film in de reeks #Participatietalks staat online. Deze film gaat over de participatie van ouders aan het beleid van de organisatie waar ze hulp krijgen.

Bekijk de film via onderstaande link:
Participatietalks5

  Een overzicht van de belangrijkste vragen die aan bod komen:

 • Hoe participeren ouders in jullie organisatie aan het beleid? (00:18) 
 • De Participatieraad bij Pleegzorg (00:26) 
 • De Werkgroep Participatie bij Tonuso (09:59) 
 • De Gebruikersraad bij MFC Ave Regina (11:49) 
 • De groep A.C.T.I.E. bij Sporen (13:54) 
 • De bewonersvergadering bij CIG Vogelzang (15:00) 
 • Hoe komt het dat jullie organisatie geen participatie van ouders op beleidsniveau (meer) heeft? (16:28) 
 • Het Oudercomité van Huize Levensruimte (16:34) 
 • De Ervaringsdeskundige van Huize Levensruimte (18:05) 
 • De Ouderraad van Huize Sint-Vincentius Oost-Brabant (19:34) 
 • Een klankbordgroep bij Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Leuven (21:05) 
 • Vinden jullie als ouders het nodig dat ouders kunnen participeren aan het beleid van de organisatie die hun hulp biedt? (25:32) 
 • Hebben jullie als ouders mee kunnen participeren aan het beleid van de organisatie waar jullie hulp kregen? (27:24) 

Meer info over dit project?
Lees meer