#ParticipatieTalks 2 staat online

De tweede film in de reeks #ParticipatieTalks staat online. Deze film gaat over de ouderwerkingen binnen de jeugdhulporganisaties en de vele activiteiten die deze voor ouders organiseren. Daarnaast gaan we dieper in op de oudergroepen als activiteit voor ouders. Ook de ervaringen van de ouders in de jeugdhulp met betrekking tot deze activiteiten en oudergroepen, komen aan bod.

Bekijk de film via onderstaande link:
ParticipatieTalks2

Een overzicht:

  • Waarom vinden jeugdhulporganisaties het belangrijk om een ouderwerking te hebben en allerlei activiteiten te organiseren voor ouders? (00:18)
  • Zijn de activiteiten die de organisaties voor ouders organiseren volgens hen essentieel voor ouderparticipatie? (08:06)
  • Wat is de ervaring van de jeugdhulporganisaties met oudergroepen? (10:17)
  • Hebben de ouders al wel eens meegedaan aan de activiteiten die georganiseerd werden door de organisatie en wat was hun ervaring ermee? (17:58)
  • Wat was de ervaring van de ouders met oudergroepen? (25:17)

Meer info over dit project?
Lees meer