Adviesbundels

Adviesbundels bevatten standpunten, adviezen en aandachtspunten van ouders over allerhande thema’s in de jeugdhulp.
Deze teksten zijn goedgekeurd door de ouders van onze werking.
We stellen dit materiaal graag ter beschikking voor ouders, hulpverleners en het beleid.

Adviesbundel: 18 jaar worden in de jeugdhulp

Doorblader - Download - Print

Adviesbundel: Contextbegeleiding, hoe vullen ouders dat in?

Doorblader - Download - Print

Adviesbundel: Doelstellingen in de jeugdhulp

Doorblader - Download - Print

Adviesbundel: Digitale informatieuitwisseling

Doorblader - Download - Print

Adviesbundel: Goede praktijken, van intake tot nazorg

Doorblader - Download - Print

Adviesbundel: Ouderwerking in de jeugdhulp

Doorblader - Download - Print

Adviesbundel: Verontrusting, ouders over het spreken en handelen in situaties van verontrusting

Doorblader - Download - Print

Adviesbundel: Beveiligend verblijf, hoe denken ouders daarover?

Deze adviesbundel is momenteel onder constructie.
In de tussentijd kan je hier het oorspronkelijk bronmateriaal bekijken.

Adviesbundel: Informeren, het belang van genoeg, op tijd en begrijpelijk

Deze adviesbundel is momenteel onder constructie.
In de tussentijd kan je hier het oorspronkelijk bronmateriaal bekijken.

Adviesbundel: Ouders over het decreet jeugddelinquentierecht

Deze adviesbundel is momenteel onder constructie.
In de tussentijd kan je hier het oorspronkelijk bronmateriaal bekijken.

Adviesbundel: Participatieve basishouding

Deze adviesbundel is momenteel onder constructie.
In de tussentijd kan je hier het oorspronkelijk bronmateriaal bekijken.

Adviesbundel: Rechten van ouders in de jeugdhulp

Deze adviesbundel is momenteel onder constructie.
In de tussentijd kan je hier het oorspronkelijk bronmateriaal bekijken.

Adviesbundel: Tevredenheidsmeting en evaluatie door ouders

Deze adviesbundel is momenteel onder constructie.
In de tussentijd kan je hier het oorspronkelijk bronmateriaal bekijken.